1

Giới Thiệu

In
 • Giới Thiệu

  Nhân sự

  Nhân sự

  Phòng Quản lý Khoa học và Sau Đại Học là đơn vị chức năng được BGH nhà trường giao cho việc quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, công tác PR, tuyên truyền tuyển sinh, đối ngoại, quản lý Thư viện, hệ thống...(22/01/2018) Chi tiết

 • Đại học Công nghệ Sài Gòn: Đào tạo theo nhu cầu xã hội

  Đại học Công nghệ Sài Gòn: Đào tạo theo nhu cầu xã hội

  Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (STU) là đơn vị đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với các trình độ: trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, của...(15/07/2011) Chi tiết

 • Hình ảnh về một số hoạt động của phòng trong năm 2010

  Hình ảnh về một số hoạt động của phòng trong năm 2010

  Trong năm qua được sự quan tâm giúp đỡ của BGH, HĐQT nhà trường cùng với sự nhiệt tình, hết lòng vì công việc của tập thể lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên phòng. Phòng QLKH & ĐN đã hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ được giao, là...(23/03/2011) Chi tiết

 • Giới thiệu phòng Quản lý khoa học và đối ngoại

  Giới thiệu phòng Quản lý khoa học và đối ngoại

  Phòng Quản lý Khoa học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc định hướng, cũng như tổ chức công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên, học sinh của trường.(14/02/2011) Chi tiết

 • Nhiệm vụ của phòng

  Nhiệm vụ của phòng

  Phòng Quản lý khoa học và đối ngoại là phòng quản lý chức năng với các mảng sau đây: công nghệ khoa học, hợp tác quốc tế, công tác thông tin - thư viện, quản lý phòng Multimedia, quản lý mạng thông tin. (20/03/2009) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin