1

TB Khoa.KTCT

In

HỢP TÁC VỀ ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG GIỮA CÔNG TY DAISHIN NHẬT VÀ KTCT-STU

Cập nhật 25/11/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Thực hiện nội dung hợp tác về đào tạo và tuyển dụng Kỹ sư Xây dựng làm việc ở Nhật theo Biên bản ghi nhớ ký ngày 26-8-2019 giữa Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) và Công ty Daishin Consultant Nhật (DAISHIN) và Công ty Daishin Consultant Việt Nam (DVC), tại trường STU đã diễn ra các sự kiện sau:

Ngay trong ngày 26-8-2019 sau khi lễ ký kết giữa ba bên hoàn thành, lãnh đạo Công ty DAISHIN và Công ty DVC đã có buổi tiếp xúc trực tiếp với sinh viên vừa tốt nghiệp Kỹ sư Xây Dựng (KSXD) của khoa Kỹ thuật Công trình -STU (KTCT-STU), qua đó Công ty đã giới thiệu về bề dày thành tích, phạm vi hoạt động và yêu cầu tuyển dụng đối với KSXD. Ngay trong đợt này phía Công ty đã chọn sơ bộ được 2 KSXD-STU đạt yêu cầu tuyển dụng.

Cũng trong ngày 26-8-2019, người phụ trách kỹ thuật Công ty DAISHIN đã hướng dẫn sử dụng và bàn giao máy kiểm tra cường độ bê tông theo phương pháp không phá hủy (Concrete Test Surveyor CTS-02v4) cho Trưởng phòng thí nghiệm Vật liệu Xây dựng (VLXD) thuộc khoa KTCT-STU để triển khai giảng dạy thí nghiệm VLXD.

Trong học kỳ 1 năm học 2019-2020, theo lịch trình đã công bố đầu học kỳ, từ ngày 07/10/2019 đến ngày 10/11/2019, Tiến sĩ Khương Văn Huân-KTCT đã nhận phân công và đã triển khai giảng dạy cho sinh viên KTCT-STU nhằm tăng cường mảng kiến thức về lý thuyết thí nghiệm không phá hủy và thực hành thí nghiệm trên mẫu bê tông 15 vuông với máy kiểm tra (Concrete Test Surveyor CTS-02v4) do phía Công ty DAISHIN hỗ trợ. Theo kế hoạch hợp tác giữa DAISIN và STU, sự hỗ trợ máy (Concrete Test Surveyor CTS-02v4) dung cho nghiên cứu và giảng dạy có thể kéo dài từ 3-4 năm.

Được biết, việc hỗ trợ máy kiểm định bê tông (Concrete Test Surveyor CTS-02v4) phục vụ nghiên cứu và giảng dạy xuất phát từ cựu sinh viên KSXD-STU khóa 2015 là Kỹ sư Châu Thái Thuận, đang là nhân viên kỹ thuật của Công ty DAISHIN Nhật.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS