1

TB Khoa.KTCT

In

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BTCT II Lớp: L19_XD01 + L18_XD01 LÀM LẠI GVHD: ThS. Nguyễn Duy Cường (0919 403 654)

Cập nhật 19/12/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Giao đề: Các bạn vào địa chỉ mail để tải đề bài về làm:

Email : stu_ktct@yahoo.com

Pass word: DAlvtn2017 ( viết tắt của “Đồ án luận văn tốt nghiệp 2017”)

Đề bài đồ án có tên là 1 - S: nghĩa là lấy file kiến trúc số 1, chọn lấy một mặt bằng sàn tầng nào có nhiều tầng giống nhau, sau đó bố trí mặt bằng kết cấu và chọn sơ bộ kích thước tiết diện các cấu kiện, riêng cột chọn kích thước cho tầng dưới cùng và thiết kế hoàn chỉnh (có thống kê cốt thép) sàn tầng đó, tức là thiết kế và vẽ hoàn chỉnh kết cấu sàn.

Phần bản vẽ khổ A3: mặt bằng kết cấu dầm sàn, mặt bằng lưới cột tầng dưới cùng; mặt bằng bố trí thép sàn và ít nhất 2 mặt cắt sàn.

Ghi chú:

Khi sơ bộ tiết diện cột tầng dưới cùng, nếu trong đề có mặt cắt, hoặc mặt đứng có ghi số tầng cụ thể thì làm theo số tầng có trong đề. Nếu trong đề không có mặt cắt, hoặc mặt đứng thì chọn công trình có 9 tầng để sơ bộ tiết diện cột.

Trình bày:

Đính bản vẽ (kiến trúc, kết cấu) vào sau thuyết minh và đóng thành tập A4.
Thuyết minh có thể viết tay hoặc đánh máy, rõ ràng, sạch đẹp.

Lịch duyệt bài và bảo vệ đồ án:

- Tiết 13, 14, 15 các ngày thứ 6 theo thời khoá biểu, tại phòng C308, cụ thể:

+  Ngày 20-12-2019: Duyệt nội dung: Chọn phương án kết cấu dầm sàn hợp lý. Tính toán và chọn sơ bộ tiết diện cho phương án kết cấu được bố trí. Thiết lập mặt bằng kết cấu dầm sàn, lưới cột tầng trệt.

+  Ngày 3-1-2020: Duyệt nội dung: Tính toán và thiết kế sàn (Sơ đồ tính; Xác định tải trọng; Tính toán nội lực; Tính toán cốt thép; Kiểm tra võng sàn)

+  Ngày 17-1-2020: Duyệt nội dung: Tính toán và thiết kế sàn (Bố trí cốt thép sàn, thống kê thép)

+ Ngày 7-2-2020: Duyệt nội dung: Thuyết minh và bản vẽ thiết kế

- Duyệt bài tối thiểu 02 lần mới được bảo vệ.

- Bảo vệ dự kiến lúc 17h30, thứ 7 ngày 15-2-2020  tại văn phòng khoa KTCT.

 

NGÀY RA ĐỀ 19/12/2019

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS