1

TB Khoa.KTCT

In

ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC CƠ HỌC 2020

Cập nhật 12/12/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Văn phòng khoa Kỹ thuật Công trình xin trân trọng thông báo đến tất cả sinh viên các lớp D16_XD, D17_XD, D18_XD, D19_XD thuộc khoa Kỹ thuật Công trình có nguyện vọng tham dự lớp ôn tập để vào đội tuyển dự thi OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC NĂM 2020 các môn:

  1. Cơ học đất,
  2. Sức bền vật liệu,
  3. Cơ học kết cấu,
  4. UDTH trong Cơ kết cấu,
  5. UDTH trong Sức bền vật liệu.

đăng ký tại Văn phòng khoa giờ hành chánh (Sáng:7g30-11g30, Chiều:13g30-17g).

Hạn chót đăng ký: ngày 02-01-2020.

 

Thông tin liên hệ:

Văn phòng khoa Kỹ thuật Công trình

Phòng C121

Số điện thoại: 02838 521 069

Văn phòng khoa KTCT, Ngày 12/12/2019

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS