1

Chương trình đào tạo

In

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌC

Cập nhật 18/07/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Mỗi sinh viên khi vào học tập tại Khoa KTCT luôn nhận được sự chăm sóc vàkhuyến khích học tập của Ban chủ nhiệm Khoa và tất cả các thầy cô giảng dạy thông qua các chương trình khuyến học nhằm động viên, định hướng cho sinh viên có ý chí vươn lên vượt khó học giỏi.

Các chương trình khuyến học đang triển khai:

STT

CHƯƠNG TRÌNH

PHỤ TRÁCH

ĐIỆN THOẠI

1

Olympic Cơ học toàn quốc

ThS. Trần Tấn Quốc

0903.663.782

2

Chuyên đề Luận văn tốt nghiệp

ThS. Huỳnh Văn Khanh

0903.322.650

3

Bồi dưỡng chuyên đề nâng cao

TS. Phan Thiệu Huy

0908.012.271

4

Chứng chỉ Tiếng Anh chuyên ngành

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

0908.444.040

5

Qũy học bổng KTCT

TS. Đỗ Đào Hải

0913.901.109

6

Chuyên ngành Quản lý Xây dựng

ThS. Trương Đình Thảo Anh

0918.485.050

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS