1

Cơ sở vật chất

In

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cập nhật 19/04/2016 - 03:19:10 PM (GMT+7)

Hiện tại, Khoa đã có đủ các phòng thí nghiệm phục vụ cho việc giảng dạy thực hành, nghiên cứu và kiểm định về vật liệu bê tông, xi măng, đất và thép. 

Phòng Máy Trắc địa đặt tại tòa nhà D phòng D106 cũng đã giúp hoàn thiện kiến thức về đo đạc địa hình cho sinh viên ngành xây dựng.

Phòng Thí nghiệm Cơ học đất tại nhà B phòng B109.

Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng tọa lạc tại tòa nhà B phòng B109.

Phòng Thí nghiệm Sức bền vật liệu đặt tại tòa nhà D phòng D105.

Trung tâm tính toán ứng dụng tại nhà B phòng B404 và B406 được đầu tư nhằm giảng dạy, hỗ trợ giảng viên, sinh viên tiếp cận và sử dụng công cụ máy tính để tính toán kết cấu, thực hiện bản vẽ.


VIDEO CLIPS