1

Sơ đồ tổ chức

In

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Cập nhật 17/07/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)
  1. Ban lãnh đạo Khoa:
  • a. Trưởng khoa: PGS.TS. Bùi Công Thành
    e2545b40c96e713aa7062348da8c0d9b.jpg

 

b. Phó Trưởng Khoa:

GVC, ThS.Trần Tấn Quốc

c. Trợ lý nghiên cứu khoa học, Sau đại học:

d23f64a9f62c81c9295d79def98395a4.jpg

2. Thư ký Khoa:

Thư ký khoa

 

 

  • Đội ngũ giảng viên

Giảng viên cơ hữu của Khoa KTCT hiện có 34 giảng viên, trong đó: 03 PGS., 05 TS., 01 GVC., 24 ThS., 01 KS.

 

Số thứ tự

Học hàm, Học vị

Số lượng

Xuất thân

1

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

02

ĐHBK. HCM

2

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

01

ĐH. Kiến trúc

3

Giảng viên, Tiến sĩ

05

ĐHBK. HCM

4

Giảng viên chính, Thạc sĩ

01

ĐHBK. HCM

5

Giảng viên, Thạc sĩ

22

ĐHBK. HCM

6

Giảng viên, Thạc sĩ

02

ĐHCNSG

7

Giảng viên, Kỹ sư

01

ĐHBK. HCM

 

Cộng

34

 

  • Các Bộ môn và Trung tâm

Tất cả các thầy cô giảng dạy được bố trí sinh hoạt học thuật ở các Bộ môn chuyên môn như sau:

BỘ MÔN SỨC BỀN & KẾT CẤU: Phụ trách các môn học

STT

MÔN HỌC

STT

MÔN HỌC

1

Cơ học lý thuyết

6

Thiết kế công trình dân dụng

2

Sức bền vật liệu 1

7

Cơ lưu chất

3

Sức bền vật liệu 2

8

ĐAMH Thiết kế công trình dân dụng

4

Cơ học kết cấu 1

9

BTL Cơ học kết cấu 2

5

Cơ học kết cấu 2

10

TN Sức bền vật liệu

Danh sách giảng viên Bộ môn Sức bền & Kết cấu:

STT

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

HH-HV

CHỨC VỤ

 

1

Trần Tấn Quốc

GVC.ThS

Phó khoa – Trưởng bộ môn

 

2

Bùi Thanh Tâm

GV.TS

Giảng viên cơ hữu

 

3

Phạm Quốc Lâm

GV.ThS

Trưởng TT tính toán ứng dụng

 

4

Đoàn Thị Anh Thủy

GV.ThS

Giảng viên cơ hữu

 

5

Ngô Hồng Đức

GV.ThS

Giảng viên cơ hữu

 

6

Trần Anh Trung

GV.ThS

Trưởng phòng TN Sức bền vật liệu

 

7

Nguyễn Công Huân

GV.ThS

Giảng viên cơ hữu

 

BỘ MÔN CÔNG TRÌNH: Phụ trách các môn học

STT

MÔN HỌC

STT

MÔN HỌC

1

Kết cấu bê tông cốt thép 1

12

Nhập môn công tác kỹ sư

2

Kết cấu bê tông cốt thép 2

13

Nhập môn nghề xây dựng

3

Kết cấu thép 1

14

Vật liệu xây dựng

4

Cơ học kết cấu 1

15

Nhà cao tầng

5

Kết cấu thép 2

16

Dự toán

6

Kiến trúc công trình 1

17

Bê tông cốt thép ứng lực trước

7

Kiến trúc công trình 2

18

Thí nghiệm công trình

8

Vẽ kỹ thuật xây dựng 1

19

ĐA Bê tông cốt thép 1

9

Vẽ kỹ thuật xây dựng 2

20

ĐA Bê tông cốt thép 2

10

Anh văn chuyên ngành 1

21

ĐA Bê tông kết cấu thép 2

11

Anh văn chuyên ngành 2

   

 

Danh sách giảng viên Bộ môn Công trình:

 

STT

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

HH-HV

CHỨC VỤ

 

1

Trần Công Lai

GV.ThS

Trưởng bộ môn

 

2

Bùi Công Thành

PGS.TS

Trưởng khoa Kỹ thuật Công trình

 

3

Lê Đức Tuấn

GV.ThS

Giảng viên cơ hữu

 

4

Nguyễn Duy Cường

GV.ThS

Giảng viên cơ hữu

 

5

Huỳnh Văn Khanh

GV.ThS

Giảng viên cơ hữu

 

6

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

GV.ThS

Giảng viên cơ hữu

 

7

Tạ Thùy Trang

GV.ThS

Giảng viên cơ hữu

 

8

Phan Lữ Trí Minh

GV.ThS

Giảng viên cơ hữu

 

9

Huỳnh Thanh Vũ

GV.ThS

Giảng viên cơ hữu

 

10

Thân Trọng Trần Hoan

GV.TS

Giảng viên cơ hữu

 

11

Mai Đức Khôi

GV.TS

Giảng viên cơ hữu

 

12

Nguyễn Quang Kiên

GV.ThS

Giảng viên cơ hữu

 

BỘ MÔN CƠ HỌC ĐẤT & NỀN MÓNG: Phụ trách các môn học

STT

MÔN HỌC

STT

MÔN HỌC

1

Cơ học đất

4

ĐA Nền móng công trình

2

Nền và móng

5

ĐA Móng trên nền đất yếu

3

Móng trên nền đất yếu

6

TN Cơ học đất

Danh sách giảng viên Bộ môn Cơ học đất & Nền móng:

STT

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

HH-HV

CHỨC VỤ

 

1

Phan Thiệu Huy

GV.TS

Trưởng bộ môn

 

2

Dương Hồng Thẩm

PGS.TS

Phụ trách NCKH-Sau ĐH

 

3

Hà Công Huy

GV.ThS

Giảng viên cơ hữu

 

4

Nguyễn Quang Huy

GV.ThS

Trưởng phòng TN Cơ học đất

 

5

Trần Minh Khoa

GV.ThS

Giảng viên cơ hữu

 

BỘ MÔN THI CÔNG & QUẢN LÝ XÂY DỰNG: Phụ trách các môn học

STT

MÔN HỌC

STT

MÔN HỌC

1

Thi công 1

6

Môi trường và an toàn lao động

2

Thi công 2

7

Trắc địa

3

Quản lý xây dựng 1

8

ĐAMH Thi công 1

4

Quản lý xây dựng 2

9

ĐAMH Thi công 2

5

Kinh tế xây dựng

   

Danh sách giảng viên Bộ môn Thi công & Quản lý Xây dựng:

STT

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

HH-HV

CHỨC VỤ

 

1

Phạm Trường Giang

GV.ThS

Trưởng bộ môn

 

2

Trương Đình Thảo Anh

GV.ThS

Phụ trách QLXD

 

3

Ngô Thanh Đức

GV.ThS

Trưởng phòng TN Vật liệu XD

 

4

Châu Minh Hiếu

GV.KS

Trưởng phòng máy trắc địa

 

5

Hoàng Văn Phúc

GV.ThS

Giảng viên Cơ hữu

 

NHÓM KIẾN TRÚC: Phụ trách dạy các môn học thuộc lĩnh vực Kiến trúc

Danh sách giảng viên Nhóm Kiến Trúc

 

STT

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

HH-HV

CHỨC VỤ

 

1

Trần Văn Khải

PGS.TS.KTS

Phụ trách nhóm Kiến trúc

16/8/2018->31/7/2019

 

2

Lê Trọng Hải

TS.KTS

Phụ trách nhóm Kiến trúc

23/7/2018->28/02/2019

 

3

Nguyễn Tuấn Anh

GV.ThS.KTS

Giảng viên cơ hữu

 

4

Phạm Thị Minh Thoa

GV.ThS.KTS

Giảng viên cơ hữu

 

5

Võ Đình Tấn

GV.ThS.KTS

Giảng viên cơ hữu

 

6

Ôn Ngọc Yến Nhi

GV.ThS.KTS

Giảng viên cơ hữu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM TÍNH TOÁN ỨNG DỤNG: Phụ trách các môn học

STT

MÔN HỌC

STT

MÔN HỌC

1

Tin học chuyên ngành 1

3

Tin học chuyên ngành 3

2

Tin học chuyên ngành 2

4

Các môn ngoại khóa về tính toán ứng dụng

Danh sách giảng viên Trung tâm Tính toán Ứng dụng

STT

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

HH-HV

CHỨC VỤ

 

1

Phạm Quốc Lâm

GV.ThS

Trưởng Trung tâm, SB&KC

 

2

Nguyễn Công Huân

GV.ThS

Giảng viên cơ hữu, SB&KC

 

3

Nguyễn Tuấn Anh

GV.ThS.KTS

Giảng viên cơ hữu, Kiến trúc

 

 


VIDEO CLIPS