1

Tin Tức & Sự Kiện

In

Thông báo phòng ngừa dịch Covid-19 tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU).

Cập nhật 28/02/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Nhằm tăng cường phòng dịch Covid-19, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) thông báo quy trình mà cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên, học viên cần thực hiện khi vào Trường tham gia giảng dạy và học tập từ ngày 02/3/2020 như sau:Nhằm tăng cường phòng dịch Covid-19, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) thông báo quy trình mà cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên, học viên cần thực hiện khi vào Trường tham gia giảng dạy và học tập từ ngày 02/3/2020 như sau:

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS