1

Tin Tức & Sự Kiện

In

Thông báo v/v tổ chức giảng dạy học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 theo nhiều phương thức kết hợp và triển khai giảng dạy trực tuyến từ ngày 13/4/2020

Cập nhật 12/04/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Trước tình hình dịch bệnh Sars-CoV-2 diễn biến phức tạp làm gián đoạn hoạt động đào tạo của nhà trường, để phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ an toàn sức khỏe cho giảng viên, nhân viên và sinh viên, đồng thời vẫn đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ triển khai chương trình đào tạo, nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên về việc tổ chức giảng dạy học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 theo nhiều phương thức kết hợp. Cụ thể như sau:

1. Trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020, nhà trường tổ chức 2 phương thức giảng dạy: 

   1.1 Giảng dạy trực tiếp - Lớp học truyền thống.

   1.2 Giảng dạy trực tuyến (online) - Lớp học từ xa.

2. Nhà trường tổ chức giảng dạy trực tuyến cho sinh viên Đại học, liên thông Đại học và cao đẳng từ thứ hai, ngày 13/04/2020 cho đến khi có thể dạy - học tập trung tại trường.

Trong thời gian nhà trường tạm dừng các lớp học chính quy tập trung vì tình hình dịch bệnh, khối lượng giảng dạy và học tập trực tuyến - "Đào tạo từ xa" sẽ được xét tương đương, chuyển cùng giá trị với "Đào tạo chính quy tập trung" khi việc tổ chức đào tạo đảm bảo nội dung, chất lượng chương trình.

3. Nhà trường sử dụng phần mềm Zoom để tổ chức đào tạo trực tuyến. Để chuẩn bị cho việc dạy - học trực tuyến, giảng viên và sinh viên cần chuẩn bị các việc sau:

   3.1 Trang bị máy tính, máy tính bảng có kết nối internet và camera để tham gia vào lớp học trực tuyến. Trường hợp không có các thiết bị trên, sinh viên có thể sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) để thay thế.

   3.2 Xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng Zoom để giảng dạy và học tập trực tuyến (bản hướng dẫn chi tiết sẽ được thông báo vào thứ năm, ngày 09/04/2020). Thực hiện việc cài đặt phần mềm Zoom lên máy tính cá nhân.

   3.3 Giảng viên biên soạn và đưa bài giảng lên hệ thống quản lý đào tạo của trường tại Cổng thông tin đào tạo (Cổng_TTQLĐT).

   3.4 Sinh viên đăng nhập vào Cổng_TTQLĐT bằng tài khoản cá nhân (account) để xem và tải bài giảng của lớp - môn học đã đăng ký và được xếp thời khóa biểu. Xem chi tiết tại mục "Xem TKB". Bài giảng đã được đưa lên Cổng_TTQLĐT từ thứ 6, ngày 03/04/2020.

   3.5 Phòng Đào tạo liên lạc và trao đổi thông tin với giảng viên, sinh viên thông qua hộp thư điện tử (email). Giảng viên và sinh viên sử dụng địa chỉ email này để tương tác với phòng Đào tạo trong việc giảng dạy - học tập. Địa chỉ hộp thư và mật khẩu được tạo theo cấu trúc mặc định như sau.

+ Email giảng viên: MSGV@lecturer.stu.edu.vn; với password mặc định.

+ Email sinh viên:  MSSV@student.stu.edu.vn; với password mặc định.

   3.6 Giảng viên và sinh viên sử dụng tài khoản là địa chỉ email được cấp để tham dự lớp dạy - học trực tuyến. Không sử dụng tên đăng nhập khác. Nhà trường sẽ điểm danh sinh viên trên tài khoản đăng nhập này.

   3.7 Phòng Đào tạo sẽ tổ chức các lớp học ảo theo thời khóa biểu, cấp quyền tham dự và gửi mật mã lớp học (ID) đến cho giảng viên và sinh viên qua thư điện tử, tin nhắn, hoặc thông báo trên Cổng_TTQLĐT trong tài khoản cá nhân.

4. Hình thức tổ chức giảng dạy trực tuyến:

   4.1 Các lớp - môn học được tổ chức giảng dạy trực tiếp gồm có lý thuyết, bài tập lớn, đồ án môn học, chuyên đề, nhóm môn tốt nghiệp,... Riêng các môn học hay nội dung liên quan đến thí nghiệm, thực hành, thực tập và tập luyện thể dục thể thao sẽ được tổ chức giảng dạy tập trung, trực tiếp tại trường trong thời gian phù hợp (dự kiến diễn ra khi sinh viên có thể trực tiếp tại trường).

   4.2 Các lớp học trực tuyến sẽ diễn ra đúng thời khóa biểu đã được sắp xếp và thông báo cho cán bộ giảng dạy và sinh viên. Việc tương tác giữa giảng viên và sinh viên tương tự một lớp học truyền thống, khác biệt ở chỗ người dạy và người học không đến trường và tham gia vào một phòng học ảo.

   4.3 các lớp học trực tuyến sẽ được theo dõi, ghi nhận, kiểm tra giờ lên lớp, điểm danh sinh viên thông qua hệ thống quản lý đào tạo và đảm bảo chất lượng của nhà trường (điểm danh hiện thông qua tài khoản là địa chỉ email trường cấp theo mục 3.6)

5. Phương thức đánh giá môn học:

Trong quá trình giảng dạy trực tuyến, giảng viên sẽ đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo các phương thức sau:

   5.1 Điểm quá trình: ghi nhận tham dự lớp; điểm số của các bài tập nhỏ và một số khối lượng học tập khác được giảng viên giao cho sinh viên thực hiện các giờ lên lớp;

   5.2 Điểm kiểm tra giữa kỳ:

+ Kiểm tra giữa kỳ sẽ được tổ chức tập trung tại trường.

+ Trong trường hợp thời gian tạm nghỉ kéo dài, vượt quá thời điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm kiểm tra giữa kỳ sẽ được tính chung vào bài thi cuối kỳ.

   5.3 Điểm kiểm tra cuối kỳ:

+ Đối với các môn lý thuyết: Kỳ thi cuối kì sẽ được tổ chức tập trung tại trường.

+ Đối với các môn bài tập lớn, đồ án môn học, báo cáo chuyên đề: Sinh viên thực hiện và nộp bài theo yêu cầu giảng viên. Giảng viên có thể tổ chức buổi bảo vệ đồ án tại các phòng học ảo trên Zoom.

   5.4 Điểm tổng kết môn học được tính theo thang điểm 10 và tính bằng công thức được trình bày trong bảng sau:

Điểm thành phần

Thang điểm 10

Trọng số

Điều kiện

Điểm quá trình

a

x%

x + y +  z= 100%; x + y 50%

Điểm kiểm tra giữa kỳ

b

y%

X + y +z = 100%; x + y ≤50%

Điểm kiểm tra cuối kỳ

c

Z%

x + y + z = 100%; z 50%

Điểm tổng kết môn học

a*x% + b*y% + c*z%

6. Nội quy, kỷ luật và tác phong khi tham dự lớp:

   6.1 Giảng viên và sinh viên tham dự lớp học với trang phục nghiêm túc, lịch sự và cư xử đúng mực trong môi trường sư phạm. Đối với các lớp học ảo, trực tuyến, việc này cần phải được quan tâm và thực hiện nghiêm túc.

   6.2 Nhà trường yêu cầu giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện khối lượng giảng dạy và học tập được phân công đảm bảo nội dung và chất lượng của chương trình đào tạo.

   6.3 Thực hiện đúng thời khóa biểu đã sắp xếp, lên lớp đúng giờ, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về nội quy và tác phong để đảm bảo kỷ luật giảng dạy; không vì dạy - học trực tuyến mà không quan tâm đến tác phong trong môi trường sư phạm.

   6.4 Các trường hợp nghỉ dạy vì lý do bất khả kháng, báo dạy bù, xin phép vắng mặt của giảng viên và sinh viên được thực hiện thông qua tương tác trên lớp học và qua các kênh quản lý đào tạo của nhà trường. Để đảm bảo việc giảng dạy trực tuyến có hiệu quả, nhà trường yêu cầu giảng viên hạn chế nghỉ dạy, vào trễ ra sớm. Đề nghị giảng viên và sinh viên thực hiện các bước đăng nhập vào lớp học ảo sớm hơn thời gian quy định trong thời khóa biểu là 15 phút để ổn định lớp học.

Nhà trường yêu cầu đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện thông báo trên

Đính kèm

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS