1

Các hoạt động

In

GIẢNG VIÊN KHOA CNTP THAM DỰ HỘI NGHỊ THỰC PHẨM ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 16 TẠI BALI – INDONESIA

Cập nhật 22/10/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

       Trong khoảng thời gian từ ngày 15/10 – 18/10/2019, giảng viên khoa CNTP cùng các giảng viên của trường đã tham dự Hội nghị Thực phẩm Đông Nam Á lần thứ 16 – 16th Asean Food Conference 2019 (AFC Bali 2019) tại Bali, Indonesia.

Đoàn đại biểu tham dự hội nghị AFC Bali 2019

         Hội nghị Thực phẩm Đông Nam Á (AFC) là hội nghị mà Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công vào năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đội ngũ giảng viên khoa CNTP là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho Hội VAFoST trong công tác tổ chức. Các giảng viên của STU tham dự Hội nghị AFC Bali 2019 lần này bao gồm: GS. TSKH. Lưu Duẩn, PGS. TS. Hoàng Kim Anh, TS. Trần Quang Hiếu, ThS. Trần Ngọc Hiếu, ThS. Nguyễn Thanh Sang, ThS. Ngô Trịnh Tắc Đạt, KS. Đoàn Nguyễn Thuý Quỳnh và sinh viên Phạm Thị Xuân Dung lớp D16_TP03 tham gia dự thi Food Quizbowl Competition (FQB).

          Tại hội nghị, giảng viên đã tham gia các nội dung: báo cáo oral, báo cáo poster và huấn luyện cho đội sinh viên dự thi Food Quizbowl Competition (FQB).

Các poster của giảng viên tại Hội nghị

PGS. TS. Hoàng Kim Anh báo cáo oral tại Hội nghị

 

Các Nội Dung Liên Quan


Tính Năng Thường Dùng

VIDEO CLIPS