1

VBPL về đào tạo

In

Thông tư về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Cập nhật 03/11/2017 - 09:57:31 AM (GMT+7)
Tên văn bản:Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Loại văn bản:Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
arrow-r.pngGiáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
arrow-r.pngKiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
arrow-r.pngBộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu:23/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:29/09/2017
Trích dẫn:Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Người ký:Bùi Văn Ga

Các Nội Dung Liên Quan