1

VBPL về đào tạo

In

Thông tư về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học

Cập nhật 03/11/2017 - 09:55:16 AM (GMT+7)
Tên văn bản:Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học
Loại văn bản:Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
arrow-r.pngGiáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
arrow-r.pngKiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
arrow-r.pngBộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu:24/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:10/10/2017
Trích dẫn:Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học
Người ký:Bùi Văn Ga

Các Nội Dung Liên Quan