1

Văn Bản

In

[THÔNG BÁO VỀ LỚP 6 BÀI LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ]

Cập nhật 23/04/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Lớp 6 bài LLCT là lớp học bắt buộc dành cho Đoàn viên theo quy định của tổ chức Đoàn.

- Đối tượng: Đoàn viên chưa học 6 bài LLCT
- Thời gian: ngày 6/5/2018 (Sáng: 7h30-11h30. Chiều: 13h30-16h30)
- Địa điểm: Hội trường B
- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra TB đến 17h30 ngày 04/05/2018
- Cách thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại VP Đoàn - Hội D114
***Kinh phí: 20.000d/ĐV
Các bạn nhanh chóng đăng kí tham gia lớp nhé. Rất mong các bạn cùng chia sẻ thông tin để mọi người cùng đăng kí lớp học.

1b2a7be8711930380b7c2838e3dfc27f.jpg

8b076a9965f7bd4181ebcc644d57f5ab.jpg


Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS