1

Xây Dựng Đoàn

In

TB KẾT QUẢ LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT I NĂM HỌC 2014 - 2015

Cập nhật 31/12/2014 - 03:11:27 PM (GMT+7)

Danh sách Sinh viên có kết quả đạt trong lớp Cảm Tình Đoàn đợt 1 năm học 2014 - 2015. Download.

Các bạn có tên trong danh sách vui lòng liên hệ văn phòng Đoàn D114 để hoàn tất các thông tin trong hồ sơ Đoàn.

Thời gian: Từ ngày 05/01/2015 - 08/01/2015.

Lưu ý: Khi đến làm hồ sơ mang theo 2 ảnh (3 x 4) chụp không quá 6 tháng.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS