1

Tin Sinh Viên

In

Chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX

Cập nhật 02/11/2012 - 09:36:10 AM (GMT+7)

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 3,4,5 tháng 11 năm 2012 tại Hội trường Thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3), với quy mô gồm 200 đại biểu khách mời và 449 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố.

Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2007 – 2012; đánh giá những thuận lợi khó khăn, những mặt được và hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua; xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố nhiệm kỳ IX (2012 - 2017) gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Thành phố và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố. Đại hội cũng kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn nhiệm kỳ VIII; chuẩn bị và bầu cử nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ IX (2012 – 2017) đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra. Bên cạnh đó, Đại hội cũng tập trung các nội dung chuyên đề nhằm thảo luận, tham gia góp ý cho văn kiện Đại hội, báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, bầu cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 – 2017.

            Đại hội là dịp để tuổi trẻ thành phố biểu dương lực lượng, bày tỏ tình cảm, sự nhiệt huyết đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sự cống hiến, xung kích, tiên phong, tham gia xây dựng và phát triển và bảo vệ thành phố, đất nước.

 

  * Mục tiêu của Đại hội:

 - Tập trung giáo dục, xây dựng hình mẫu người thanh niên thành phố trong giai đoạn mới: có lòng yêu nước, ý thức công dân, đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị; hiếu thảo, thương người; hiếu học, yêu lao động; có sức khỏe, tri thức, văn hóa, kỹ năng và tác phong công nghiệp; có tinh thần tình nguyện, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh phong trào tình nguyện để tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

- Đồng hành với thanh niên trong các lĩnh vực học tập, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, rèn luyện kỹ năng, vui chơi giải trí lành mạnh; Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em và nâng cao vai trò phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố.

- Tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, nâng cao vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn đối với Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố, tạo điều kiện để các tổ chức Hội phát triển.

- Củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh - thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

 

* Khẩu hiệu hành động:

 

Tuổi trẻ thành phố yêu nước, trau dồi lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức công dân,

 rèn đức, luyện tài, vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

 

  2. Một số nội dung trọng tâm trong phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố, nhiệm kỳ 2012 – 2017:

 

 Trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chung sức trẻ vì sự phát triển bền vững của thành phố, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào một số trọng tâm sau:

 - Về công tác giáo dục, tổ chức Đoàn tiếp tụcđẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, pháp luật; phát huy hiệu quả thực hiện các Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” trong thanh thiếu nhi.

 - Về hoạt động phong trào: Tuổi trẻ thành phố tiếp tục thực hiện phong trào “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (gồm 5 nội dung: xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương, đơn vị; xung kích vì an sinh xã hội; xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, phòng chống tội phạm và trật tự xã hội; xung kích vì trật tự, an toàn giao thông) và phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” (gồm 4 nội dung: đồng hành với thanh niên trong học tập, sáng tạo; đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm; đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần; đồng hành với thanh niên trong rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội)

- Tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Nâng cao chất lượng và tính tiên tiến của người đoàn viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, xem cán bộ đoàn là một nhân tố có mang tính chất quyết định cho chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức đào tạo cán bộ Đoàn, Hội, Đội gắn với việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đào tạo theo chức danh, đào tạo theo tính chất đặc thù, lĩnh vực, đối tượng phụ trách. Đảm bảo 100% cấp bộ Đoàn thực hiện có hiệu quả Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành, đảm bảo cơ bản chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn vào cuối nhiệm kỳ. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn bằng việc mỗi tổ chức cơ sở Đoàn phải không ngừng tự đổi mới, tự nâng chất trong tổ chức hoạt động phong trào, phù hợp với đặc thù đoàn viên, thanh niên của từng đơn vị, xem đây là một nhân tố quyết định sự sống còn và phát triển của tổ chức Đoàn. Đoàn tham gia tích cực vào việc xây dựng Đảng và chính quyền; nâng cao tỷ lệ và chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét, kết nạp.

- Ngoài ra, toàn Đoàn tập trung hoàn thành các nội dung do Đoàn TNCS thành phố tham gia thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần IX (đặc biệt là 6 chương trình đột phá của Thành phố) và chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 25. Các cấp bộ Đoàn tăng cường phối hợp với các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp để tổ chức hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách, người nghèo…

- Các chương trình, công trình trọng điểm

* Các chương trình trọng điểm:

- Chương trình Đoàn tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ.

- Chương trình Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Chương trình Tuổi trẻ thành phố vì biên giới, biển đảo.

- Chương trình Huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho 200.000 thanh thiếu nhi.

- Chương trình quy hoạch, đào tạo cán bộ Đoàn- Hội- Đội giai đoạn 2012 - 2017.

 

* Tiếp tục thực hiện các công trình nhiệm kỳ VIII:

- Hoàn thành công trình xây dựng Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi thành phố tại Cần Giờ (giai đoạn 2).

- Hoàn thành công trình xây dựng Nhà Văn hóa thanh niên.

- Hoàn thành công trình xây dựng Cung thiếu nhi thành phố tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Hoàn thành công trình xây dựng Nhà văn hóa Sinh viên tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

- Xây mới 5 Văn phòng hỗ trợ Thanh niên Công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

***

Đại hội Đoàn là đợt sinh hoạt có ý nghĩa chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, đối với từng đoàn viên và có sức lan tỏa trong xã hội. Đại hội phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên; là dịp để các cấp lãnh đạo và toàn xã hội thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chăm lo đối với công tác thanh niên.

 

Có thể khẳng định, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần IX biểu thị tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ đại hội này, Đoàn TNCS thành phố khẳng định quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh thiếu nhi, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đoàn TNCS thành phố trong 5 năm tới, xứng đáng là thế hệ trẻ của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu - Thành phố Anh hùng. 

3.  Ý nghĩa của Biểu trưng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012 - 2017)

Biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017 là biểu trưng của tác giả Cao Hữu Tuấn.

 

Biểu trưng lấy ý tưởng từ chữ số IX (số La mã), là số lần nhiệm kỳ Đại hội, cách điệu thành lá cờ, nói lên tính xung kích của thế hệ thanh niên, luôn đi đầu trong học tập và trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. Đường nét lượn cong uyển chuyển từ dưới lên thể hiện cho ý chí vươn lên, khát vọng chinh phục và sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ ra sức xây dựng bảo vệ tổ chức Đoàn, xây dựng và bảo vệ thành phố anh hùng.

 

 

Ban Thường vụ Đoàn trường

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS