1

Các Hoạt Động Công Đoàn

In

Kế hoạch tổ chức đại hội công tác nhiệm kỳ 2018-2023

Cập nhật 11/10/2017 - 08:18:16 AM (GMT+7)

Căn cứ vào Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ, ngày 04/01/2017 của Liên đoàn Lao động TP.HCM về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023; Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt nam; Ban Thường vụ Công đoàn trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ban hành kế hoạch tổ chức đại hội công tác nhiệm kỳ 2018-2023


Kế hoạch tố chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 (xem tại đây)

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS