1

Thông tin chung

In

DS phân giảng viên Hướng dẫn LVTN - Hệ LTĐH +Hệ ĐH 2007

Cập nhật 28/04/2011 - 11:15:38 AM (GMT+7)
Sinh viên theo dõi danh sách phân công GVHD + có kèm lịch gặp GVHD buổi đầu tiên. Đề nghị sinh viên có mặt đầy dủ đúng thời gian và địa điểm như đã thông báo. Xem chi tiết tại đây

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS