1

Thông tin chung

In

Thông báo SV làm LVTN Hê ĐH 2007

Cập nhật 20/04/2011 - 03:51:22 PM (GMT+7)
Sinh viên làm LVTN hệ Đại học khóa 2007 tập trung lúc 11 giờ tại P. 402B vào Thứ 7 - 23/4/2011 để nghe hướng dẫn và nhận hồ sơ Luận văn. Đề nghị sinh viên sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS