1

Thời Khoá Biểu & Lịch thi

In

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp

Cập nhật 05/03/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Do tránh dịch Covid 19, thầy/cô sẽ hướng dẫn Báo cáo thực tập qua Internet, VD: email, Zalo, Viber,...

VPK cung cấp danh sách có đầy đủ thông tin liên hệ với giảng viên gồm số điện thoại và email. Sinh viên chủ động liên hệ ngay với giảng viên hướng dẫn để hoàn thành báo cáo thực tập theo đúng quy định.

Sinh viên đăng ký lĩnh vực thực tập là Kế toán - Tài chính - Chứng khoán - Tín dụng - Kiểm toán - Thuế (cập nhật đến 9h00 ngày 15/03/2020): tải danh danh sách phân công GVHD tại đây.

Sinh viên đăng ký lĩnh vực thực tập là Marketing - Bán hàng - Thương hiệu - Chăm sóc khách hàng (cập nhật đến 17h00 ngày 11/03/2020): tải danh sách phân công GVHD tại đây.

Sinh viên đăng ký lĩnh vực thực tập là Nhân sự - Chiến lược - Xuất nhập khẩu (cập nhật đến 17h00 ngày 11/03/2020): tải danh sách phân công GVHD tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS