1

Thời Khoá Biểu & Lịch thi

In

THÔNG BÁO VỂ VIỆC ĐĂNG KÍ LĨNH VỰC THỰC TẬP D16 + C17+L18

Cập nhật 14/01/2020 - 11:10:26 AM (GMT+7)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

GHI CHÚ

03/02/2020 – 15/02/2020

(02 tuần)

- Sinh viên đăng ký lĩnh vực thực tập theo mẫu của VPK ( Đăng kí tại VPK C.102)

- Sinh viên cũng có thể đăng kí qua mail nếu không lên Khoa đăng kí trực tiếp được.

Địa chỉ mail Khoa: stuqtkd@gmail.com

Ghi rõ tiêu đề mail: Đăng kí lĩnh vực thực tập 2020.

Nội dung mail: Họ tên, MSSV, Lớp, Số điện thoại, Lĩnh vực thực tập, chụp hình thẻ sinh viên hoặc CMND (bắt buộc)

20/01/2020 – 03/02/2020 (02 tuần)

Sinh viên nghỉ

Tết Nguyên Đán

17/02/2020 – 22/02/2020

(01 tuần)

- Chốt danh sách đăng ký và thay đổi lĩnh vực thực tập lần cuối.

- SV có thể chỉnh sửa lĩnh vực trong khoảng thời gian này (lên khoa thay đổi trực tiếp hoặc gửi thông tin chỉnh sửa qua mail).

- Sau thời gian này sẽ không được chỉnh sửa thay đổi.

 

24/02/2020 –07/03/2020

(02 tuần)

 •    Khoa phân công giảng viên hướng dẫn (GVHD). Khoa sẽ đăng lịch gặp Giảng viên hướng dẫn lên web trường và dán ở bảng thông báo Khoa.
 •   SV gặp GVHD buổi đầu tiên, những buổi sau sẽ do GVHD chủ động.

 

09/03/2020 – 18/04/2020

(06 tuần)

SV thực tập và viết Báo cáo thực tập (BCTT)

 

 

LĨNH VỰC ĐĂNG KÍ THỰC TẬP

(có dán tại văn phòng Khoa)

 • Chiến lược
 • Kế toán (doanh nghiệp, ngân hàng …)
 • Marketing
 • Bán hàng
 • Thương Hiệu
 • Nhân sự
 • Tài chính (ngân hàng, doanh nghiệp …)
 • Thuế
 • Xuất Nhập Khẩu

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS