1

Thông Báo

In

Thông báo V/v: Nhận phụ cấp giảng dạy trong HK1 năm học 2012-2013

Cập nhật 14/12/2012 - 11:03:48 AM (GMT+7)

Kính mời Quý Thầy, Cô thỉnh giảng đến Phòng Kế hoạch Tài chính nhận phụ cấp giảng dạy trong học kỳ 1 năm học 2012 - 2013.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS