1

Thông Báo

In

Thông báo V/v nhận danh sách điểm danh trong HK1 năm học 2012-2013

Cập nhật 12/10/2012 - 09:31:03 AM (GMT+7)

Kính mời Quý Thầy, Cô đến Ban Khoa học Cơ bản nhận danh sách điểm danh các môn học trong HK1 năm 2012-2013.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS