1

Thông Báo

In

Thông báo V/v: Thời khóa biểu môn Thí nghiệm Vật lý 1 HK1 năm học 2012-2013

Cập nhật 26/10/2012 - 03:56:46 PM (GMT+7)

Thời khóa biểu môn Thí nghiệm Vật lý 1 - HK1 năm học 2012-2013 cho sinh viên khóa 2012.

Các bạn khóa học lại sẽ liên hệ Phòng Đào tạo hoặc Ban Khoa học Cơ bản để xem thời khóa biểu cụ thể hơn.

Xem chi tiết:

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS