1

Cơ cấu tổ chức

In

Các tổ công tác

Cập nhật 17/04/2009 - 03:51:20 PM (GMT+7)
Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên hiện có 03 tổ công tác

1.   Tổ Hành chính – Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

2.   Tổ Văn thể mỹ.

-          Nhóm Văn hóa văn nghệ.
-          Nhóm Thể dục thể thao.

3.   Tổ Tư vấn hỗ trợ sinh viên.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo