1

Thông báo

In

Thông báo kết quả bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên năm học 2019-2020

Cập nhật 18/11/2019 - 09:27:36 AM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 41/KH-DSG-CTSV ngày 07/08/2019 về việc tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên (Tuần SHCD - SV) giữa khóa, cuối khóa và kế hoạch số 44/KH-DSG-CTSV ngày 03/09/2019 về việc tổ chức Tuần SHCD – SV đầu khóa năm học 2019-2020.

Nhà trường thông báo kết quả Bài thu hoạch tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên giữa  khóa, cuối khóa năm học 2019-2020 của sinh viên như sau:

Sinh viên xem kết quả chính thức Bài thu hoạch tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên năm học 2019-2020 tại link bên dưới.

Kết quả chính thức đã cập nhật kết quả thi lần 2. Những sinh viên không đạt hoặc không làm bài trong cả hai lần sẽ bị xử lý theo Nội quy Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019-2020.

  • Kết quả bài thu hoạch Tuần SHCD - SV đầu khóa:

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phầm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Kỹ thuật công trình

Khoa Design

  • Kết quả bài thu hoạch Tuần SHCD - SV giữa khóa:

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Kỹ thuật công trình

Khoa Design

  • Kết quả bài thu hoạch Tuần SHCD - SV cuối khóa:

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Kỹ thuật công trình

Khoa Design

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo