1

Thông báo

In

Thông báo về việc công bố kết quả dự kiến Bài thu hoạch Tuần SHCD - Sinh viên năm học 2019-2020

Cập nhật 14/10/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 41/KH-DSG-CTSV ngày 07/08/2019 về việc tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên (Tuần SHCD - SV) giữa khóa, cuối khóa và kế hoạch số 44/KH-DSG-CTSV ngày 03/09/2019 về việc tổ chức Tuần SHCD - SV đầu khóa năm học 2019-2020. 

Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả dự kiến Bài thu hoạch Tuần SHCD - SV đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa năm học 2019-2020 như sau:

1. Sinh viên xem kết quả bên dưới.

2. Lớp trưởng/ Bí thư các lớp liên hệ VP Khoa để nhận kết quả và thông báo cho sinh viên lớp.

3. Sinh viên khiếu nại từ ngày 15/10/2019 đến 17h00 ngày 26/10/2019 tại Phòng Công tác Sinh viên - A406.

4. Những sinh viên có kết quả không đạt hoặc không làm bài sẽ làm lại bài thu hoạch Tuần SHCD - Sv đợt 2 dự kiến từ ngày 01/11/2019. Sinh viên theo dõi thông báo tại cổng thông tin Phòng CTSV, VP Khoa, hoặc liên hệ trực tiếp Phòng CTSV để thực hiện.

Sinh viên xem kết quả Bài thu hoạch Tuần SHCD đầu khóa (Khóa 2019) tại đây.

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Design

Khoa Kỹ thuật công trình

Sinh viên xem kết quả Bài thu hoạch Tuần SHCD - SV giữa khóa (Khóa ĐH 2017, 2018, CĐ 2018)  tại đây

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Design

Khoa Kỹ thuật công trình

Sinh viên xem kết quả Bài thu hoạch Tuần SHCD - SV cuối khóa (Khóa ĐH 2016, CĐ 2017)  tại đây

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Design

Khoa Kỹ thuật công trình

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo