1

Chức năng

In

Nhiệm vụ của Phòng

Cập nhật 28/03/2009 - 04:38:12 PM (GMT+7)
Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện những chủ trương biện pháp giúp sinh viên, học sinh rèn luyện

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện những chủ trương biện pháp giúp sinh viên, học sinh rèn luyện, không ngừng tiến bọ và phát triển con người  toàn diện, phát triển tài năng trong thời gian theo học tại trường. Phòng tiến hành các công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập các đường lối chính sách, pháp luật trong sinh viên; phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên hỗ trợ sinh viên, học sinh trong rèn luyện đạo đức, nhân cách, tư vấn về các mặt học tập, nghề nghiệp, đời sống tâm lý cho sinh viên, tổ chức đời sống tinh thần, văn nghệ, thể thao vui tươi lành mạnh, phong phú.

Đồng thời thực hiện chức năng trang trí khánh tiết trong dịp hội họp, lễ hội của Trường.

 


VIDEO CLIPS

Thông Báo