1

Quản Lý SV Ngoại Trú

In

Thông báo kết quả dự kiến sinh viên thực hiện khai báo thông tin ngoại trú năm học 2019-2020

Cập nhật 18/11/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Căn cứ Quy chế ngoại trú của Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ban hành theo Quyết định số 189/QĐ-DSG-CTSV ngày 19/8/2017; Thực hiện Thông báo số 205/TB-DSG-CTSV ngày 30 tháng 9 năm 2019 về việc Khai báo thông tin Sinh viên ngoại trú năm học 2019 - 2020, Phòng Công tác Sinh viên công bố kết quả dự kiến sinh viên thực hiện khai báo thông tin ngoại trú năm học 2019 – 2020:

Sinh viên xem kết quả thực hiện khai báo ngoại trú năm học 2019 - 2020 tại link bên dưới.

Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về kết quả liên hệ trực tiếp phòng Công tác Sinh viên (Phòng A406) trước ngày 31/11/2019 để được giải quyết. Các trường hợp trễ hạn Phòng sẽ không giải quyết.

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Kỹ thuật công trình

Khoa Design

 

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo