1

Thông báo khác

In

thông báo" V/v nhận phụ cấp giảng dạy hệ Chính quy HK2 năm học 2011-2012

Cập nhật 07/05/2012 - 01:53:31 PM (GMT+7)
Kính mời c ác Thầy (Cô) thỉnh giảng giảng dạy hệ Chính quy học kỳ 2 năm học 2011-2012 đến nhận phụ cấp giảng dạy tại Phòng Kế hoạch -Tài chính, số 180 Cao Lỗ Q8, từ ngày 08 tháng 5 năm 2012.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS