1

Thông báo khác

In

Thông báo : Thanh toán chuyển khoản qua NH đối với hoá đơn có tổng gía trị từ 20 triệu đồng trở lên.

Cập nhật 24/07/2014 - 09:17:37 AM (GMT+7)

Thông báo : Thanh toán chuyển khoản qua NH đối với hoá đơn có tổng gía trị từ 20 triệu đồng trở lên.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS