1

Thông báo khác

In

Thông báo " Phụ cấp giảng dạy Hệ chính quy-HK2-Năm học 2012-2013 của Giảng viên thỉnh giảng"

Cập nhật 15/05/2013 - 10:41:10 AM (GMT+7)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

      PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH                                  TP.Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng 05 năm 2013                                          

THÔNG BÁO

V/v Nhận phụ cấp giảng dạy hệ Chính quy HKII năm học 2012 – 2013

Kính mời các Thầy (Cô) thỉnh giảng giảng dạy hệ Chính quy học kỳ II năm học 2012 – 2013 đến nhận phụ cấp Giảng dạy tại Phòng Kế hoạch – Tài chính 180 Cao Lỗ Q.8  từ ngày 14 tháng 05 năm 2013.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

      PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH                                  TP.Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng 05 năm 2013                                         

THÔNG BÁO

V/v Nhận phụ cấp giảng dạy hệ Chính quy HKII năm học 2012 – 2013

Kính mời các Thầy (Cô) thỉnh giảng giảng dạy hệ Chính quy học kỳ II năm học 2012 – 2013 đến nhận phụ cấp Giảng dạy tại Phòng Kế hoạch – Tài chính 180 Cao Lỗ Q.8  từ ngày 14 tháng 05 năm 2013.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS