1

Thông Báo

In

THÔNG BÁO CHUNG & SỔ TAY SINH VIÊN HỌC KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

Cập nhật 10/12/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

1) Thông báo chung (xem chi tiết)

2) Hướng dẫn quy trình đăng ký môn học và điều chỉnh đăng ký môn học trực tuyến (xem chi tiết)

3) Lịch làm việc của Cố vấn học tập

- Lịch bố trí sử dụng phòng máy hỗ trợ đăng ký môn học trực tuyến (xem chi tiết)

- Lịch làm việc của cố vấn học tập (xem chi tiết)

4) Quy chế, quy định

- Quy định về công tác cố vấn học tập (xem chi tiết)

5) Danh sách môn học tổ chức đăng ký trong học 2 năm học 2019 - 2020

- Hệ Đại học

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Ngành Kỹ thuật xây dựng (xem chi tiết)

+ Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

- Hệ Cao đẳng

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)

+ Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Nội Dung Quan Trọng