1

Thông Báo

In

Kết quả xét điều kiện thực hiện bài thi tốt nghiệp và thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 dành cho sinh viên đại học, liên thông đại học và cao đẳng các khóa

Cập nhật 31/03/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

(1) Thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa (xem chi tiết)


(2) Kết quả xét điều kiện được thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa

     - Kết quả xét điều kiện được thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa dành cho sinh viên Đại học hệ chính quy
       + Khoa Cơ khí (xem chi tiết)
       + Khoa Điện - Điện tử (xem chi tiết)
       + Khoa Công nghệ thông tin (xem chi tiết)
       + Khoa Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)
       + Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)
       + Khoa Kỹ thuật công trình (xem chi tiết)
       + Khoa Design (xem chi tiết)

     - Kết quả xét điều kiện được thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa dành cho sinh viên Cao đẳng hệ chính quy (xem chi tiết)

     - Kết quả xét điều kiện được thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa dành cho sinh viên liên thông đại học (xem chi tiết)


(3) Sinh viên đăng ký bài thi tốt nghiệp online tại Cổng thông tin đào tạo (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Nội Dung Quan Trọng