1

Tuyển Sinh

In

Thông báo lịch tập trung đầu khóa tuyển sinh 2019 đại học và cao đẳng hệ chính quy tập trung

Cập nhật 12/09/2019 - 02:45:12 PM (GMT+7)

- Thông báo lịch tập trung đầu khóa tuyển sinh 2019 đại học và cao đẳng hệ chính quy tập trung (xem chi tiết)

- Thông báo khám sức khỏe đầu khóa - Sinh viên khóa 2019 (xem chi tiết)

- Thông báo lịch kiểm tra Tiếng Anh đầu khóa 2019 (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Nội Dung Quan Trọng