1

Tin Sinh Viên

In

Thông báo Thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đợt 2 đối với sinh viên năm học 2019 – 2020.

Cập nhật 26/09/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Nhà trường thông báo về việc thực hiện thu bảo hiểm y tế (BHYT) & bảo hiểm tai nạn (BHTN) đợt 2 – năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên như sau:

  • Bảo hiểm y tế:

Đối tượng đóng

Mức đóng

Thời hạn sử dụng thẻ

Sinh viên năm thứ 1,2,3

657.000 đ

 14 tháng

563.500 đ

12 tháng

Sinh viên năm cuối

563.500 đ

12 tháng

422.500 đ

09 tháng

 

  • Bảo hiểm tai nạn 

Đối tượng

Mức đóng

Thời hạn sử dụng thẻ

Tất cả sinh viên

30.000 đồng

Hoặc 45.000 đồng

12 tháng

  • Thời gian & địa điểm thu đợt 2:

- Từ ngày 25/09/2019 đến ngày 19/10/2019

- Tại phòng Hành chính – Quản trị (A101)

*Lưu ý: Sinh viên đã được cấp BHYT theo qui định của Luật BHYT cần photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) gởi về Phòng HCQT trước ngày 19/10/2019.

Xem chi tiết tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin