1

Tin Sinh Viên

In

STU Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa năm học 2019 – 2020.

Cập nhật 05/09/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo kế hoạch tổ chức chương trình “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa năm học 2019 – 2020.

  • Mục đích:

+ Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên thông qua việc phổ biến những quy định về đào tạo, về công tác sinh viên của Bộ Giáo Dục & Đào tạo nói chung và Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn nói riêng.

+ Giúp sinh viên nhanh chóng hòa nhập môi trường đại học, nắm được phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của nhà trường.

  • Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa

+ Đối tượng: Toàn thể sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng khóa 2019.

          + Thời gian: Từ ngày 16/9 – 21/9/2019.

Phòng QLKH&SĐH.

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin