1

Tin Tuyển Sinh

In

Thông báo xét tuyển bổ sung Đại học chính quy 2019 theo phương thức sử dụng kết quả học tập lớp 12.

Cập nhật 09/08/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Theo thông báo số 185-19/TB-DSG-TS của Hội đồng tuyển sinh. STU sẽ xét tuyển bổ sung Đại học chính quy 2019 theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT 2019 với các thông tin như sau:

a4bfd20e6079540d33f40197588cac1b.png

Thông tin chi tiết: 185-19/TB-DSG-TS

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin