1

Tin Tuyển Sinh

In

STU tuyển sinh và đào tạo hệ cao đẳng khóa 2019

Cập nhật 02/08/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 79/2017/GCNDĐKHĐ-TCDN ngày 23/5/2017 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp cho Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU). Căn cứ theo Công văn số 1437/TCGDNN-PCTT ngày 29/7/2019 về việc cho phép các trường Đại học tiếp tục tuyển sinh các ngành, nghề trình độ Cao đẳng năm học 2019 - 2020, STU tiếp tục tuyển sinh và đào tạo hệ Cao đẳng khóa 2019 với các thông tin (đính kèm) sau:


6f271693120f442db89ab26641b59d86.png

Ghi chú: Thông báo số 173-19/TB-DSG-TS ngày 26/7/2019 về việc dừng tuyển sinh và đào tạo cao đẳng kể từ khóa tuyển sinh năm 2019 được hủy bỏ (Đính kèm)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin