1

Tin Tuyển Sinh

In

Thời gian, khối lượng học và học phí các ngành học tại STU

Cập nhật 24/07/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Bậc đại học: Thời gian đào tạo 4 năm (8 học kỳ)

ea3d10241800900f98a20fb2520bbbce.jpg

Ghi chú: từ năm thứ 2 trở đi mức học phí tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học.

THPT

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin