1

Sơ đồ tổ chức

In
  • Sơ đồ tổ chức

    SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

    Ban lãnh đạo Khoa: a. Trưởng khoa: PGS.TS. Bùi Công Thành   b. Phó Trưởng Khoa: GVC, ThS.Trần Tấn Quốc c. Trợ lý nghiên cứu khoa học, Sau đại học: (17/07/2019) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin