1

Cơ sở vật chất

In
 • Cơ sở vật chất

  Phòng Thí nghiệm Chế biến Thực phẩm

  Phòng Thí nghiệm Chế biến Thực phẩm

  Với chức năng là một phòng thí nghiệm chuyên ngành, phòng thí nghiệm Chế biến là nơi giảng dạy các môn học thí nghiệm chuyên sâu của khoa Công nghệ Thực phẩm như: Thí nghiệm Chế biến, Thí nghiệm Bao gói, Thực hành Phát triển sản phẩm. Ngoài ra, đã có nhiều đề tài...(29/08/2019) Chi tiết

 • Phòng Thí nghiệm Đánh giá Cảm quan Thực phẩm (FOOD SENSORY LABORATORY)

  Phòng Thí nghiệm Đánh giá Cảm quan Thực phẩm (FOOD SENSORY LABORATORY)

  Phòng Thí nghiệm Đánh giá Cảm quan Thực phẩm (FSL) nằm trong hệ thống các phòng thí nghiệm của khoa Công nghệ Thực phẩm. Với mục tiêu trang bị các kiến thức về đánh giá cảm quan thực phẩm, phân tích chất lượng thực phẩm, nghiên cứu về thị hiếu...(06/08/2019) Chi tiết

 • Phòng thí nghiệm KHOA HỌC THỰC PHẨM

  Phòng thí nghiệm KHOA HỌC THỰC PHẨM

  Phòng thí nghiệm Khoa học Thực phẩm là một trong sáu phòng thí nghiệp quan trọng của khoa Công nghệ Thực phẩm. Đến với phòng thí nghiệm Khoa học Thực phẩm, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết về hoá học, hoá sinh, phân tích thực...(25/05/2019) Chi tiết

 • Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (Food Research and Development Laboratory)

  Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (Food Research and Development Laboratory)

  Mục tiêu của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm thực phẩm (FRDL) khoa Công nghệ Thực phẩm STU là tạo ra một môi trường năng động và chuyên nghiệp cho các hoạt nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Các hoạt động chủ yếu của phòng...(25/05/2019) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin