1

TB Khoa.QTKD

In

TB nghỉ học QT bán hàng [QTKD08.1+2+3+4+7+8]

Cập nhật 21/03/2011 - 04:27:30 PM (GMT+7)
le="font-family: Verdana; color: rgb(0, 0, 255);">Do bận công tác đột xuất, thầy Nguyễn Đông Triều báo sinh viên học các lớp QTKD08.1+2+3+4+7+8 nghỉ học môn Quản trị bán hàng vào thứ 4 (10/11/2010)

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Phòng Đào tạo