1

TB Khoa.CNTT

In

Thông báo hình thức thực hiện Luận văn tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, Liên thông_Đợt tháng 4/2002

Cập nhật 06/04/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công Nghệ Sài gòn                                                  TP.HCM, ngày 02.04.2020

Khoa Công Nghệ Thông tin

 

 

Kính gửi:        

Các sinh viên bậc CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC – LIÊN THÔNG  

đủ điều kiện thực hiện Luận Văn Tốt Nghiệp vào tháng 04 năm 2020

 

V/v đăng ký nhóm làm việc thực hiện Luận văn Tốt nghiệp

 

Yêu cầu thực hiện

 

 • Hình thức thực hiện bài thi tốt nghiệp vào tháng 04/2020 dành cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng của Khoa Công nghệ Thông tin là thực hiện khoá luận tốt nghiệp (hay còn gọi là luận văn tốt nghiệp - LVTN)
 • Điều kiện để các sinh viên bậc cao đẳng, đại học và liên thông được thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa:
  • Sinh viên đã hoàn tất đạt yêu cầu tất cả các môn học : đồ án, thí nghiệm, thực hành, bài tập lớn và thực tập tốt nghiệp có trong chương trình đào tạo của khóa – ngành.
  • Sinh viên có số tín chỉ chưa đạt (còn nợ) trong chương trình đào tạo của khóa – ngành không nhiều hơn 16 tín chỉ ; bao gồm 09 tín chỉ của các môn học khác và 07 tín chỉ thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa.

(Xem Khoản 8.2.2.1, Điều 8, Quy chế 115 đào tạo theo học chế tín chỉ)

(Điều kiện dựa trên tổng kết điểm của 07 học kỳ đã học )

 • Sinh viên đủ điều kiện thực hiện khoá luận tốt nghiệp sẽ được tự do chọn người cùng làm chung bài luận văn tạo thành nhóm. Mỗi nhóm có từ 1 – 2 sinh viên.
 • Sinh viên/nhóm sinh viên khi đăng ký ghi rõ hướng muốn thực hiện bài LVTN theo 01 trong 03 hướng: ứng dụng trên Web , ứng dụng trên Mobile hoặc ứng dụng trên Win
 • Sinh viên đăng ký nhóm làm việc trên website thông báo của Khoa theo đường link
 • Thời gian đăng ký : 13/04/2020 – 25/04/2020
 • Trong trường hợp sinh viên thực hiện sai quy tắc đăng ký hoặc chưa đăng ký, Khoa sẽ tự sắp xếp.
 • Nếu có vấn đề khó khăn, sinh viên liên lạc với Giáo viên Chủ nhiệm hoặc cô Kim Dung (dung.lekim@stu.edu.vn - 0903020258) để được hướng dẫn.

Lưu ý đối với các sinh viên đã ra trường

 

 • Phải đủ điều kiện đăng ký thực hiện LVTN (trinh bày ở trên) + có Giấy đăng ký môn Luận văn Tốt nghiệp do Phòng Đào Tạo cấp.
 • Tiến hành đăng ký như yêu cầu ghi rõ phần trên.

 

                                                                                                      Ban Chủ Nhiệm Khoa CNTT

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Phòng Đào tạo