1

Kỹ Năng

In

Giới thiệu một số bài CẢM TÌNH ĐOÀN hay năm 2009

Cập nhật 16/12/2009 - 11:40:19 AM (GMT+7)
Nhằm thực hiện chương trình công tác năm học 2008 - 2009. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn đã tổ chức 04 lớp CẢM TÌNH ĐOÀN trong năm 2009 thu hút hơn 400 thanh niên, Hội viên ưu tú tham gia. Kết quả đã có gần 400 thanh niên, hội viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Để giúp các bạn thanh niên ưu tú hiểu hơn về tổ chức ĐOàn. BCH Đoàn trường trân trọng giới thiệu một số bài viết cảm nhận về Đoàn hay của các bạn thanh niên, hội viên ưu tú trong Trường:

CLICK để xem Nội dung chi tiết:

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS