1

Học tập và NCKH

In

CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO TRẺ TP. HỒ CHÍ MINH LẦN X - NĂM 2018

Cập nhật 03/04/2018 - 03:46:51 PM (GMT+7)
CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO TRẺ TP. HỒ CHÍ MINH LẦN X - NĂM 2018

ĐOÀN TRƯỜNG thông tin về cuộc thi Ý TƯỞNG SÁNG TẠO TRẺ TP. HỒ CHI MINH - NĂM 2018 cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia dự thi:
- Công dân Việt Nam từ 06 đến 30 tuổi, đang sinh sống, học tập và công tác ở trong nước và ngoài nước.
- Tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể (tập thể tối đa 05 người/nhóm), mỗi tác giả có thể tham gia dự thi nhiều ý tưởng.

2. Cách thức đăng ký dự thi:
Các ý tưởng dự thi đăng ký trực tiếp trên website: ytuong.khoahoctre.com.vn (đính kèm phụ lục hướng dẫn đăng ký).
Trong quá trình đăng ký, tất cả mọi vướng mắc và yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, đề nghị các đơn vị tham gia dự thi liên hệ: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 028.38.233.363 - 028.38.230.780, Email: ytuong@khoahoctre.com.vn)

3. Thời gian đăng ký: từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 10/9/2018.

4. Định hướng nội dung các ý tưởng:
Ý tưởng dự thi tập trung vào các vấn đề nhằm góp phần thực hiện 07 chương trình đột phá, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X…, cụ thể như:
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;
- Cải cách hành chính;
- Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố;
- Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em…;
- Giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;
- Giảm ô nhiễm môi trường;
- Chỉnh trang và phát triển đô thị;
- Ý tưởng xây dựng đô thị thông minh: Giao thông thông minh, giáo dục thông minh, y tế thông minh, quy hoạch thông minh,…;
- Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp;
- Ý tưởng sáng kiến cải tiến trong lao động, sản xuất;
- Ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng, các phong trào tình nguyện;
- Các ý tưởng khác.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS