1

Cơ sở vật chất

In

Phòng Thí nghiệm Chế biến Thực phẩm

Cập nhật 29/08/2019 - 09:18:10 AM (GMT+7)

Với chức năng là một phòng thí nghiệm chuyên ngành, phòng thí nghiệm Chế biến là nơi giảng dạy các môn học thí nghiệm chuyên sâu của khoa Công nghệ Thực phẩm như: Thí nghiệm Chế biến, Thí nghiệm Bao gói, Thực hành Phát triển sản phẩm. Ngoài ra, đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên được thực hiện tại đây và cho kết quả đáng khích lệ.

Phòng được trang bị đầy đủ trang thiết bị, máy móc phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên khối ngành Công nghệ thực phẩm như.: tủ sấy; nồi hấp tiệt trùng, máy đồng hóa mẫu, lò nướng nhiều tầng; cùng các thiết bị cơ bản khác…

4ea5993aa441aeaf19e31c95e2dd794a.jpg

Với điều kiện trên, phòng thí nghiệm Chế biến đáp ứng tương đối đầy đủ các nhiệm vụ đào tạo và khoa học như:

  • Phục vụ việc giảng dạy các môn thí nghiệm thuộc ngành Công nghệ Thực phẩm.
  • Phục vụ công tác NCKH của sinh viên và cán bộ giảng viên
  • Phục vụ cho các thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong đề tài tốt nghiệp của sinh viên đại học và sau đại học về các công nghệ tiên tiến trong sản xuất sản phẩm mới
  • Phục vụ cho việc đào tạo ngắn hạn; hợp tác trong giáo dục và nghiên cứu khoa học từ khối phổ thông đến đào tạo sau đại học…


Các Nội Dung Liên Quan


Tính Năng Thường Dùng

VIDEO CLIPS