1

Cơ sở vật chất

In

Phòng thí nghiệm KHOA HỌC THỰC PHẨM

Cập nhật 25/05/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Phòng thí nghiệm Khoa học Thực phẩm là một trong sáu phòng thí nghiệp quan trọng của khoa Công nghệ Thực phẩm. Đến với phòng thí nghiệm Khoa học Thực phẩm, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết về hoá học, hoá sinh, phân tích thực phẩm, cũng như kỹ năng phân tích các chỉ tiêu hoá học, hoá lý, các thành phần cơ bản có trong thực phẩm. Máy móc, thiết bị được đầu tư đầy đủ và hiện đại để phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

e79315cca19076a6ac30bd9d5fbb9366.JPG

Phòng thí nghiệm Khoa học Thực phẩm luôn tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, học viên cao học. Đây cũng là một trong những nơi đã hỗ trợ nghiên cứu hiệu quả cho những đề tài nghiên cứu cấp trường, cấp cơ sở và cấp bộ được thực hiện và đem lại kết quả tốt.

Các Nội Dung Liên Quan


Tính Năng Thường Dùng

VIDEO CLIPS