1

Thông báo học phí

In

thông báo Học phí HKII/2013 – 2014 Khoá 6 và Khoá 7 HỆ NCQ

Cập nhật 23/07/2014 - 09:26:39 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

Học phí HKII/2013 – 2014 Khoá 6 và Khoá 7 HỆ NCQ

 

¨     Ngành K ỹ thuật Công trình:              5.350.000 đồng/học kỳ

¨     Ngành Quản trị Kinh doanh:              5.250.000 đồng/học kỳ

 

Hạn chót đóng học phí ngày 09 tháng 08 năm 2014

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên hệ NCQ, Phòng KHTC sẽ làm việc vào buổi tối ngày 30/07/2014

 

 

 

 

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS