1

Thông báo học phí

In

Thông báo học phí HK2/2013-2014 của LTĐH khoá 8

Cập nhật 23/07/2014 - 09:16:55 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

Học phí HKII/2012 – 2013 Liên thông Đại học Khoá 8

Học phí :

¨      Khối ngành Kỹ thuật Công nghệ:         6.490.000 đồng/học kỳ

     (trừ ngành Công nghệ Thực phẩm)

¨      Ngành Quản trị Kinh doanh:              6.350.000 đồng/học kỳ

¨      Ngành Công nghệ Thực phẩm:          7.400.000 đồng/học kỳ

¨      Ngành Thiết kế Công nghiệp:            8.340.000 đồng/học kỳ

           (Mỹ thuật Công nghiệp)

Hạn chót đóng học phí ngày 30 tháng 9 năm 2013.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên hệ HCĐH, Phòng KHTC sẽ làm việc vào các buổi tối các ngày

19/9/2013 đến 27/9/2013 từ 17h đến 19h30.

    (không kể tối thứ Bảy và ngày Chủ nhật)

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS