1

Chế độ chính sách

In

Các chế độ: nghỉ phép, nghỉ hưởng nguyên lương ...

Cập nhật 09/06/2009 - 09:14:05 AM (GMT+7)
Trích các điều luật liên quan đến các chế độ nghỉ phép, nghỉ hưởng nguyên lương, nghỉ lễ ... click here!

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS